Stokke Stål AS er blant Vestfold større leverandører av konstruktivt stål til alle typer bygg.

Stokke Stål AS er blant Vestfold større leverandører av konstruktivt stål til alle typer bygg. Våre dyktige tekniske tegnere, produksjonsmedarbeidere og montører sørger for kvalitet i alle ledd. Søyler, dragere, fagverk, hatteprofiler og tilhørende små stål prosjekteres og monteres med faglig presisjon.

Stålbygg