Rica Holmenkollen Park Hotel

Stokke Stål AS har stått for stål bæresystem i restaurant Kollen samt trapper og rekkverk.